Hướng tới đại hội 6 - Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Thứ tư, 20/08/2014
Công sức của gia đình với hai cô con gái, kiên trì dọn dẹp bờ giậu cũ kỹ,từng trăm năm, gai góc um tùm, tăm tối, đã được đền đáp biến thành vườn hồng rực rỡ như trong tuyện cổ tích xưa.

 
Quỹ VTEKT thăm Nghị lực sống
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Powered by OnIP